Visi

Menjadi Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan yang Maju dalam Kebersamaan, Bermutu, Bereputasi, dan Berbudaya Nasional, Pada Tahun 2032

Misi

  • Peningkatan Penyelenggaraan Pendidikan dan pembelajaran berdasarkan perkembangan mutakhir di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  • Peningkatan penyelenggaraan penelitian yang menghasilkan temuan baru dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
  • Peningkatan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan, teknologi dan seni.